COTA-PA References

   >> For English - scroll down

Kastelenlijst COTA-PA

Bij de start van het PA kastelenpogramma in 2012 zijn we begonnen met het bijwerken van de lijst met kastelen (met hulp van I2AE, PA2NJC, PE4BAS en PC5Z). Voor de start van dit Nederlandse programma was er al een lijst samengesteld binnen WCa met een hoop objecten die niet meer bestaan. Ook waren er de nodige dubbelingen.

Uiteindelijk heeft deze opschoning geleid tot een lijst van 281 kastelen verdeeld over Nederland (waarbij de dichtheid door de geschiedenis van de pronvincies varieert). De totale lijst kun je hier terugvinden.

De lijst bevat kastelen en versterkte huizen uit de middeleeuwen tot en met de renaissance.

Mogelijk breiden we dit nog uit met specifieke subcategorieen van versterkingen van na die tijd.


De kastelen die onderdeel uitmaken van dit programma zijn ook terug te vinden op een online Google Maps kaart

Op sommige plekken is het mogelijk om een combinatie te maken tussen COTA-PA en WWFF PAFF door vanuit een erkend natuurgebied een kasteel te activeren. De kastelen die deels overlappen met een natuurgebied zijn te herkennen aan hun groene kleur (overige zijn blauw). Kaarten van de natuurgebieden zijn te vinden via http://www.pa-ff.nl
Reference list COTA-PA

From the start of the PA castle program in 2012 we have completely revised the list of castles (with the help of I2AE, PA2NJC, PE4BAS and PC5Z). The original list contained a lot of objects that do no exist any more. It also contained multiple references to the same object.

The currently valid list of objects (and reference numbers) can be found here. The castle list comprises of 281 castles in The Netherlands.


This main directory for PA contains castles and fortified houses of medieval or renaissance origin only. We are considering adding sub categories of other objects like 19th century fortresses for separate awards (watch this space..). 

Based on the latest list of references you can find a convenient map of the castles on Google Maps

In some locations it is possible to combine the activation of a castle with the activation of a nature reserve that is part of the WWFF PAFF program. The castles that partly overlap with a nature reserve can be recognised by their green colour (others are blue). Maps of the nature reserves can be found on http://www.pa-ff.nl.

1 comment:

PE4BAS, Bas said...

Mijn voornemen is PA-00009 te activeren (Rensumaborg) en/of misschien PA-00003 (Breedenborg). Maar ik weet nog niet of het doorgaat. Laat ik nog wel ff weten. Heb je zelf nog wat in de planning zitten Lars? 73, Bas