COTA Q&A (how to activate)

   >> For English - scroll down

Activatieregels

De geldende regels binnen COTA-PA zijn afgeleid van de WCA regels, zodat activaties in PA ook gelden voor de wereldwijde diploma's.

Er zijn drie belangrijke onderdelen waar een activator rekening mee moet houden:
 1. Geldig object
  Gebruik de kastelenlijst op deze website om vast te stellen of een object onderdeel uitmaakt van het programma.
 2. Locatie van de activatie
  Om een kasteel te kunnen activeren moet je je (OM, apparatuur, antenne) binnen een straal van 1km van het object af bevinden.
  Je kunt in sommige gevallen meerdere objecten tegelijk activeren indien deze objecten zich binnen een straal van 1km van elkaar bevinden en je zelf ook bij alle objecten binnen de straal van 1km blijft.
 3. Aantal QSO
  Voor chasers en activators geldt dat een object maar 1x telt, ongeacht het aantal banden of modes waarop verbinding is gemaakt. Voor een activator telt het object mee wanneer er minimaal 50 verschillende chasers zijn gelogd. Dit kan eventueel in meerdere activaties bereikt worden.
Erop uit
De geadviseerde frequencies voor COTA activaties zijn: 
   
CW : 3.531; 7.031; 10.121; 14.031; 18.081; 21.031; 24.911; 28.031
   SSB : 3.731; 7.131; 14.251; 18.131; 21.251; 24.951; 28.551

Er is een WCA groep op Facebook waar je informatie kunt vinden over geplande activaties. Zoek naar WCA - World Castles Award op Facebook.


Logging

Na een activatie kun je je log naar ons mailen (gebruik hiervoor de email knop aan de linkerkant). Voeg bij je log je locatiegegevens (GPS) en een foto van je opstelling.
Wij zullen je log toevoegen aan onze COTA-PA database voor de Nederlandse awards en uploaden naar WCA voor de internationale awards.Activation rules

The rules that apply to an activity are based on the WCA rules to make sure activities in PA also count for WCA awards. There are three important elements:

 1. Valid references
  Use the reference list on this website to verify if a castle is valid for the COTA-PA and WCA program. 
 2. Activation location
  To activate a castle you need to be within 1km distance from the object. It is permissible to activate two or more objects if they are located on a distance no more than 1000 meters (1km) from each other. 
 3. Number of QSOs
  For a hunter each reference counts only once (regardless of band, mode or activator). The same applies for an activator with the addition that a reference counts at the moment that at least 50 different calls have been logged. It is possible to reach this number by activating an object more than once.

Operation

Recommended frequencies for activations of fortresses and castles:
  
CW : 3.531; 7.031; 10.121; 14.031; 18.081; 21.031; 24.911; 28.031
   SSB : 3.731; 7.131; 14.251; 18.131; 21.251; 24.951; 28.551

There is a WCA group on Facebook where you will find information on planned activations. Look for WCA - World Castles Award on Facebook.Logging

After the activation you can send your log to us (email link is activated by the email button on the left hand side). Add your location info (GPS) and a picture of your station and we will add your log to the COTA-PA database for our national awards and upload it to the WCA log service for global awards.

No comments: