COTA Q&A (how to activate)

   >> For English - scroll down

Activatieregels

De geldende regels binnen COTA-PA zijn afgeleid van de WCA regels, zodat activaties in PA ook gelden voor de wereldwijde diploma's.

Er zijn drie belangrijke onderdelen waar een activator rekening mee moet houden:
 1. Geldig object
  Gebruik de kaart of kastelenlijst op deze website om vast te stellen of een object onderdeel uitmaakt van het programma.
 2. Locatie van de activatie
  Om een kasteel te kunnen activeren moet je je (OM, apparatuur, antenne) binnen een straal van 1km van het object af bevinden.
  Je kunt in sommige gevallen meerdere objecten tegelijk activeren indien deze objecten zich binnen een straal van 1km van elkaar bevinden en je zelf ook bij alle objecten binnen de straal van 1km blijft.
 3. Aantal QSO
  Voor chasers en activators geldt dat een object maar 1x telt, ongeacht het aantal band
  en of modes waarop verbinding is gemaakt. Voor een activator telt het object mee wanneer er minimaal 50 verschillende chasers zijn gelogd. Dit kan eventueel in meerdere activaties bereikt worden.
Locatie: 1km grens
Alle COTA-PA objecten zijn te vinden in Google Maps. Op die kaart vind je ook bij elk object de 1km grens waar je binnen moet blijven (zoom evt. wat verder in als je de cirkel niet direct ziet). 

Bij het voorbereiden van je activatie kun je deze online kaart gebruiken maar je kunt ook lokaal op je PC de mogelijkheden bekijken met behulp van het programma Google Earth. 
 • Met Google Earth kun je gebruik maken van de Ruler om een afstand te controleren. Dit kan simpelweg van punt naar punt (Line) maar ook hier kun je een cirkel tekenen. Zoek je object op, op de kaart en zoom in. Kies dan voor de Ruler (onder het menu Tools) en dan in het Ruler schermpje voor de tab Circle. Zorg dat je de eenheden op meters hebt staan. Nu kun je op het object klikken en met de muis naar buiten bewegen. Zo ontstaat er een cirkel.
  Het leuke aan deze manier is dat je de cirkel op kunt slaan (save) en dan exporteren. Daarmee kun je hem - als je een beetje handig bent - meenemen op je telefoon (icm een Android app als MAPinr of iPhone app KML & KMZ Viewer) en ter plekke in het veld nog je locatie controleren of een nieuwe zoeken.

Cirkel via Google Earth

Erop uit
De geadviseerde frequencies voor COTA activaties zijn: 
   CW : 3.531; 7.031; 10.121; 14.031; 18.081; 21.031; 24.911; 28.031
   SSB : 3.731; 7.131; 14.251; 18.131; 21.251; 24.951; 28.551

Er is een WCA groep op Facebook waar je informatie kunt vinden over geplande activaties. Zoek naar WCA - World Castles Award op Facebook.


Logging

Na een activatie kun je je log (ADIF) naar ons mailen (gebruik hiervoor de email knop aan de linkerkant). Voeg bij je log je locatiegegevens (GPS) en een foto van je opstelling.
Wij zullen je log toevoegen aan onze COTA-PA database voor de Nederlandse awards en uploaden naar WCA voor de internationale awards.Activation rules

The rules that apply to an activity are based on the WCA rules to make sure activities in PA also count for WCA awards. There are three important elements:

 1. Valid references
  Use the reference list on this website to verify if a castle is valid for the COTA-PA and WCA program. 
 2. Activation location
  To activate a castle you need to be within 1km distance from the object. It is permissible to activate two or more objects if they are located on a distance no more than 1000 meters (1km) from each other. You can use the map we have put together. It shows you both the objects and the 1km perimeter.
 3. Number of QSOs
  For a hunter each reference counts only once (regardless of band, mode or activator). The same applies for an activator with the addition that a reference counts at the moment that at least 50 different calls have been logged. It is possible to reach this number by activating an object more than once.

Operation

Recommended frequencies for activations of fortresses and castles:
   CW : 3.531; 7.031; 10.121; 14.031; 18.081; 21.031; 24.911; 28.031
   SSB : 3.731; 7.131; 14.251; 18.131; 21.251; 24.951; 28.551

There is a WCA group on Facebook where you will find information on planned activations. Look for WCA - World Castles Award on Facebook.Logging

After the activation you can send your log to us (email link is activated by the email button on the left hand side). Add your location info (GPS) and a picture of your station and we will add your log to the COTA-PA database for our national awards and upload it to the WCA log service for global awards.

No comments: