WCA / COTA introduction   >> For English - scroll down

Amateurradio en nationaal erfgoed

Castles on the Air - Nederland (COTA-PA) is een nationaal programma waarin amateurradio en de interesse in historische gebouwen - specifiek fortificaties - wordt gecombineerd. Het programma genereert aandacht voor historische plekken in Nederland en creëert ondertussen een radio-activiteit die interessant is om verbindingen mee te maken.

In het programma kennen we op dit moment twee categorieen van fortificatoes, 
- Middeleeuwse / renaissance kastelen en forten
- Verdedigingswerken zoals de vestingen langs de waterlinies tot aan de Atlantikwall (WO2)

Dit programma in PA is gestart in 2012, in navolging op het wereldwijde initiatief van het World Castle Award programma.

Het COTA programma in PA wordt gecoördineerd door:
Lars, PH0NO en Hans, PA3FYG

COTA-PA werkt nauw samen met het WCA programma, zodat de activiteiten in PA ook geldig zijn voor WCA diploma's. Wij verzamelen de logs van activiteiten in onze lokale database en uploaden de logs naar de WCA globale database.
Ham radio meets heritage


Castles on the Air - The Netherlands (COTA-PA) is a national program combining ham radio and interest in historical buildings - specifically fotifications. The program generates attention to historical sites whilst creating ham radio activity worth contacting.

In this program we currently recognise two types of :
- Medieval castles and fortresses
- Major defenses up till the Atlantikwall of WW2

The program has started in 2012 based on the initiative of the World Castle Award program.

The COTA program in PA land is run by:
Lars, PH0NO and Hans, PA3FYG

COTA-PA cooperates closely with the WCA program, to make sure that the activities in PA are also valid for the WCA awards. We upload activity logs to our national database and to the WCA global database.

No comments: