Sunday, October 22, 2023

PI4CG vanuit Fort Buitensluis (PA-02073)

Het contest team van PI4CG was op Open Monumentendag op 9 en 10 september actief vanaf PA-02073 - Fort Buitensluis. Het team heeft hier een vaste opstelling met een shack in het kruitmagazijn 1884.

Uitzicht op de beamHet team van PI4CG


No comments: